Nekropol Kazılarından Bir Görünüm

Akropol Kapısı

Hytos Limanı Yüzey Kalıntıları

Sualtı Çalışmaları

 

Hoşgeldiniz

Kyzikos’ta 1988–1997 yılları arasında kazılar yapıldı. 1997 yılında ara verilen kazı çalışmalarına 2006 yılında Bakanlar Kurulu Kararıyla Yrd.Doç.Dr. Nurettin KOÇHAN’ın bilimsel başkanlığında yeniden başlandı.

Kyzikos Tarihçesi

wdCVk2 Kyzikos Tarihçesi

Kyzikos antik kenti, Balıkesir İli Erdek İlçesi sınırları içinde, antik dönemde Arktonnessos (Ayı Adası) ya da Arkton Oros (Ayılar Dağı) olarak anılan Kapıdağı Yarımadası’nın ana kara ile birleştiği kıstağın güney ucuna yakın kısımda, Erdek-Bandırma karayolu üzerinde, Erdek’ten 8 km. doğuda yer almaktadır. Kente ait kalıntılar kuzeyde Dindymos (Ayı Dağı), Hamamlı ve Belkıs (Yeniköy) köyleri, batıda Düzler köyü, güneyde Düzler köyü ve Marmara Denizi, doğuda Aşağıyapıcı köyü ve Bandırma Körfezi ile çevrilidir.

Kyzikos Bilim Ekibi

2010 Yılı Kazı Raporu

Nurettin KOÇHAN*

                                                                                                                             Korkmaz MERAL

2009 Yılı Kazı Raporu

Nurettin KOÇHAN*

                                                                                                                             Korkmaz MERAL

2008 Yılı Kazı Raporu

 Nurettin KOÇHAN*

                                                                                                                             Korkmaz MERAL

2008 Yılı Kazı Ekibi

Yrd.Doç.Dr. Nurettin KOÇHAN                 Kazı Başkanı
Yrd.Doç.Dr. Korkmaz MERAL                   Kazı Başkan Yrd.
Hacer MOTOR                         (Kazı Heyet Üyesi)
Arş.Gör. Fevziye GÜNEŞ                      (Kazı Heyet Üyesi)
Mimar   Alper AKBAŞ                          (Kazı Heyet Üyesi)
Prof.Dr. Mustafa ŞAHİN                       (Kazı Heyet Üyesi)

2007 Yılı Kazı Ekibi

Yrd.Doç.Dr. Nurettin KOÇHAN        Kazı Başkanı
Dr.  Korkmaz MERAL       Kazı Başkan Yrd.
Arş.Gör.  Fevziye GÜNEŞ

2006 Yılı Kazı Ekibi

 1. Yrd.Doç.Dr. Nurettin KOÇHAN  ( Kazı Başkanı- Klasik Arkeolog)Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

2007 Yılı Kazı Raporu

Nurettin KOÇHAN
Korkmaz MERAL
Fevziye Güneş

 Balıkesir ili Erdek ilçesi sınırları içinde, Kapıdağı Yarımadası’nın anakara ile birleştiği kıstağın güney ucuna yakın kısımda, Erdek-Bandırma karayolu üzerinde yer alan ve Marmara denizinde üç doğal limana sahip olan, ayrıca stratejik açıdan hem anakara, hem de Kapıdağı’nı kontrol edebilecek bir konuma sahip Kyzikos antik kentindeki 2007 yılı kazı çalışmaları, başkanlığımdaki bir ekip[1] tarafından, 06 Temmuz-06 Ağustos 2007 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir[2].  2007 yılı kazı çalışmaları esas olarak Hadrian Tapınağı’nda yoğunlaştırılmasına karşın, iki tane Kuzey Nekropol de, bir tanede tiyatronun güneyindeki Aydın Ekici’ye ait Bandırma H19-b-13-b-B paftadaki 992 nolu parselde sondaj çalışması yapılmıştır.   

2006 Yılı Kazı Raporu

Yrd.Doç.Dr. Nurettin KOÇHAN[1]
Dr. Korkmaz MERAL
Hacer MOTOR
Arş.Gör. Fevziye GÜNEŞ