KYZİKOS ANTİK KENTİ

       Kyzikos antik kenti, Balıkesir İli Erdek İlçesi sınırları içinde, antik dönemde Arktonnessos (Ayı Adası) ya da Arkton Oros (Ayılar Dağı) olarak anılan Kapıdağı Yarımadası’nın ana kara ile birleştiği kıstağın güney ucuna yakın kısımda, Erdek-Bandırma karayolu üzerinde, Erdek’ten 8 km. doğuda yer almaktadır. Kente ait kalıntılar kuzeyde Dindymos (Ayı Dağı), Hamamlı ve Belkıs (Yeniköy) köyleri, batıda Düzler köyü, güneyde Düzler köyü, berzah ve Marmara Denizi, doğuda Aşağıyapıcı köyü ve Bandırma Körfezi ile çevrilidir.

       Antik yazarların çoğunun adından söz ettiği kent hakkındaki ilk incelemeler 1431 ve 1444 yıllarında Anconalı Cyriacus tarafından başlatılmıştır. Kentin ve yapıların tanımlanması yönünde bu tarihten sonra da bazı incelemeler yapılmıştır. Bunların arasında 19. yüzyılda Marquardt-Grigoriadis, 20. yüzyılın hemen başlarında R. de Rustafjell, F. W. Hasluck ile A. E. Henderson’un yaptıkları çalışmalar sayılabilir. Ancak bilimsel anlamda ilk çalışma E. Akurgal tarafından 1952 yılında başlatılmasına karşın kısa sürmüştür. Sistemli ilk arkeolojik çalışma ise, 1988 yılında burada yüzey araştırmasına başlayan, Prof.Dr. Abdullah YAYLALI tarafından 1989-1996 yılları arasında yapılan kazı çalışmalarıdır. 2006 yılında ise Prof. Dr. Nurettin KOÇHAN başkanlığında kazılara başlanmış ve halen devam etmektedir.

         Sitemiz Kyzikos Antik Kazısı’nı daha geniş kitlelere tanıtma, gelecek nesillere miras olarak bırakmak, Kyzikos’u korumak ve yaşatmak amacıyla yapılan çalışmaları herkese ulaştırmak için hazırlanmıştır.

      Verdikleri destekten dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı,  Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, DÖSİM’e, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne, Erdek Belediyesi’ne, Erdek Kaymakamlığı’na, Atatürk Üniversitesi’ne ve Kyzikos  Kazı Ekibine teşekkürler.