2006 Yılı Kazı Ekibi

 1. Yrd.Doç.Dr. Nurettin KOÇHAN  ( Kazı Başkanı- Klasik Arkeolog)Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

2. Arş.Gör.Dr. Korkmaz MERAL ( Kazı Başkan Yardımcısı- Klasik Arkeolog)Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

3. Arş.Gör.Dr.Osman ÜLKÜ Kazı Heyet Üyesi- Sanat Tarihçi) Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

4. Doç.Dr. Hüseyin YURTTAŞ  ( Kazı Heyet Üyesi- Sanat Tarihçi)Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

5. Yrd.Doç.Dr. Haldun ÖZKAN ( Kazı Heyet Üyesi- Sanat Tarihçi)Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

6. Uzm.Mim. İ.Umut KUKARACI  ( Kazı Heyet Üyesi- Mimar)Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü

7. Hacer MOTOR    ( Kazı Heyet Üyesi- Klasik Arkeolog)Erzurum Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi

8. Fevziye GÜNEŞ   ( Kazı Heyet Üyesi- Klasik Arkeolog)Erzurum Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi

  .