Doç. Dr. Nurettin KOÇHAN

nurettin-kochan

ADI VE SOYADI  Nurettin KOÇHAN
ÜNVANI              : Doçent Doktor
BÖLÜMÜ            : Arkeoloji
ANABİLİM DALIKlasik Arkeoloji
GÖREV YERİ       : Atatürk Üniversitesi
İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADRES:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ, 25240 ERZURUM

EMAİL:
nkochan@atauni.edu.tr

TELEFON:
0442 231 40 90

 

YAYINLAR LİSTESİ

Kitaplar

 1. N.Koçhan, Hellenistik Çağ Anadolu Mimarisinde Lotus-Palmet ve Yumurta Bezekleri (Erzurum 1995).
 2. N. KOÇHAN, Kyzikos Tarihi ve Mimari Kalıntıları, Bursa, 2011.

 

Makaleler

 1. N.Koçhan-C.Başaran, “Diyadin Çevresinin Arkeolojik Araştırması ve Toklucak Kaya Dehlizleri”  Fen-Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi 14.1,1986, 235-254.
 2. N. KOÇHAN, “A Fragment of Pediment from Kyzikos” Belleten LXIX/254, 2005, 1-8.
 3. N. KOÇHAN, “Argonautlar Mitolojisine Göre Kyzikos Kentinin Topografik Yapısı”  60. Yaşında Fahri Işık’a Armağan Anadolu’da Doğdu. (İstanbul 2004) (Yayına hazırlayan Taner KORKUT) 423-426.
 4. N. KOÇHAN, “Kyzikos’dan Silindirik Girlandlı Sunak” Doğudan Yükselen Işık-Arkeoloji Yazıları / Atatürk Üniversitesi 50. Kuruluş Yıldönümü Arkeoloji Bölümü Armağanı (Ed. B. Can, M. Işıklı) (İstanbul 2007) 357-360.
 5. N. KOÇHAN “Malazgirt-Tıkızlı Kalesi” Arkeoloji Sanat Tarihi Dergisi V, 1990, 87-102.
 6. N. KOÇHAN, “Muş-Yağcılar (Evran) Höyüğü” Arkeoloji ve Sanat Dergisi 86,1998, 23-29.
 7. N. KOÇHAN, “Kyzikos’tan Bir Heykel” Anadolu Araştırmaları XVI, 2002, 375-380.
 8. N. KOÇHAN – C.SUR, “Muş-Kepenek Urartu Kalesi” Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi 10, 2003, 57-64.
 9. N.  KOÇHAN, M. KARAOSMANOĞLU, B. CAN, “Erzurum  Çevresinde Eskiçağ Yerleşmeleri” Arkeoloji, Anadolu ve Avrasya I, 2005, 3-14.
 10. N. KOÇHAN “Kyzikos’tan İki Heykeltıraşlık Eser” Anadolu Arkeolojisine Katkılar 65. Yaşında Abdullah Yaylalı’ya Sunulan Yazılar (İstanbul 2006) (Derleyen T. Takaoğlu) 207–212.
 11. N. KOÇHAN “Korkut-Yolgözler Urartu Kaya Mezarları” Altan Çilingiroğlu’na Armağan. Yukarı Denizin Kıyısında Urartu Krallığı’na adanmış Bir Hayat (İstanbul 2009) Editörler H. Sağlamtimur vd.  361-365.
 12. N. KOÇHAN-M. SALVİNİ, “A New Urartian Inscription from the Region of Muş” Studi Micenei ed Egeo-Anatolici 42/2, 2000, 303-305.
 13. KOÇHAN, N., MERAL, K. (2014) “İkinci Dönem Kyzikos Kazıları 2006-2013 “., 229-254 / Anadolu’nun Zirvesinde Türk Arkeolojisinin 40 Yılı / “Atatürk Üniveristesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 40. Kuruluş Yılı Armağanı” (Ed. H. Kasapoğlu, M.A. Yılmaz)

 

Bildiriler

  1.  N. KOÇHAN, “Hadrian Tapınağı Mimari Bezemeleri”, A. Yaylalı, “Kyzikos 1989 Yılı Çalışmaları” içinde, XII. Kazı Sonuçlar Toplantısı II  (28 Mayıs-1 Haziran 1990 Ankara) 176-177.
  2. A.YAYLALI – N. KOÇHAN, – C.BAŞARAN,  “Kyzikos 1990 Çalışmaları”,  XIII. Kazı Sonuçlar Toplantısı I (27-31 Mayıs 1991 Ankara) 205-226,
  3. N. KOÇHAN, “Yüzey Araştırmaları”, A. Yaylalı – V. Özkaya, “Kyzikos 1992 Kazı  Çalışmaları” içinde, XV. Kazı Sonuçlar Toplantısı I (24-28 Mayıs 1993 Ankara) 543-545.
  4. N. KOÇHAN, “Yüzey Araştırmaları”, A. Yaylalı – V. Özkaya, “1993 Kyzikos Kazısı Etkinlikleri” içinde, XVI. Kazı Sonuçlar Toplantısı II (30 Mayıs – 3Haziran 1994 Ankara) 112-114.
  5. N. KOÇHAN, “Yüzey Araştırmaları”, A. Yaylalı, “1994 Kyzikos Arkeolojik Kazısı” içinde, XVII. Kazı Sonuçlar Toplantısı II (29.05-02.06.1995 Ankara) 315-319.
  6. N. KOÇHAN, “Yüzey Araştırmaları”, A. Yaylalı, V. Özkaya “Kyzikos 1995: Arkeolojik Kazı Etkinlikleri” içinde, XVIII. Kazı Sonuçlar Toplantısı II (27-31.05.1996 Ankara) 415-417.
  7.  N. KOÇHAN, “Yüzey Araştırmaları”, A. Yaylalı, V. Özkaya “Kyzikos 1996 Arkeolojik Kazıları” içinde, XIX. Kazı Sonuçlar Toplantısı II (26-30.05.1997 Ankara) 375-377.
  8.  N. KOÇHAN, K. MERAL, H.MOTOR, F.GÜNEŞ, “Kyzikos 2006 Yılı Kazısı”  29. Kazı Sonuçları Toplantısı I. Cilt. (28 Mayıs – 01 Haziran 2007 Kocaeli) 11-20.
  9.  N. KOÇHAN, K. MERAL, F.GÜNEŞ,, “Kyzikos 2007 Yılı Kazıları”  30. Kazı Sonuçları Toplantısı I. Cilt. (26-30 Mayıs 2008 Ankara)  163-175.
  10.  N. KOÇHAN, K. MERAL “Kyzikos 2008”  31. Kazı Sonuçları Toplantısı II. Cilt. (25-29 Mayıs 2009 Denizli)  51-62.
  11.  N. KOÇHAN, K. MERAL, H.MOTOR, A.C.HAS, “Kyzikos 2009”  32. Kazı Sonuçları Toplantısı I. Cilt. (24-28 Mayıs 2010 İstanbul)  188-199.

5.

 • N. KOÇHAN, K.MERAL, “Kyzikos 2010″ (33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 23-28 Mayıs 2011 MALATYA) 33. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, Ankara-2012, 257-270.”.

 

 1. N. KOÇHAN, K.MERAL, “Kyzikos Kazısı 2012″ 35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 27-31 Mayıs 2013 MUĞLA) 35. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Basımevi MUĞLA-2014, 376-387”., 376-387
 2.  N. KOÇHAN, “Bezemeler Işığında Magnesia Artemis Tapınağı’nın Yapım Tarihi Üzerine” X. Türk Tarih Kongresi I, 1986 (1990) 219-229.
 3.  N. KOÇHAN, “Kyzikos 1989 Kazısı Hadrian Tapınağı Mimari Bezemeleri” Türk Arkeoloji Dergisi XXIX, 1991, 119-126.
 4.  N. KOÇHAN “Klaros Apollon Kutsal Alanından Figürlü Ante Başlığı” Türk Arkeoloji Dergisi XXXI, 1997, 139-154.

Leave a Reply

Kyzikos Harita

N. KOÇHAN, Kyzikos Tarihi ve Mimari Kalıntıları, Bursa 2011, Çiz. 2

N. KOÇHAN, Kyzikos Tarihi ve Mimari Kalıntıları,Bursa 2011, Çiz. 2