KYZİKOS ANTİK KENTİ KAZISI 2020 YILI KAZI EKİBİ

Prof.Dr. Nurettin KOÇHAN Kazı Başkanı: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TERCANLIOĞLU 1.Kazı Başkan Yardımcısı: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Doç.Dr. Korkmaz MERAL – 2.Kazı Başkan Yardımcısı: Atatürk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Feride İmrana ALTUN Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Serdal GÜNDOĞDU Kazı Heyet Üyesi-Atatürk Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü -Doktora Öğrencisi

Prof. Dr. Mustafa Hamdi SAYAR  Kazı Heyet Üyesi- İstanbul Üniversitesi-Epigraf

Doç. Dr. Mustafa Tolga ÇIRAK Kazı Heyet Üyesi-Çorum Hitit Üniversitesi-Antropolog

Arş. Gör. Erhan TARHAN Kazı Heyet Üyesi-Çorum Hitit Üniversitesi-Antropolog

Ayşe YILDIRIM Kazı Heyet Üyesi- Atatürk Üniversitesi – Sosyal Bilimler  Enstitüsü – Doktora Öğrencisi

Hatice AYDIN  Arkeolog

Elif Eğilmez  Arkeolog