Kazı Başkanı

PROF. DR. NURETTİN KOÇHAN

         Kyzikos antik kenti,    Balıkesir İli Erdek   İlçesi  sınırları   içinde,      antik dönemde Arktonnessos   (Ayı Adası) ya da   Arkton   Oros   (Ayılar Dağı) olarak anılan  Kapıdağı      Yarımadası’nın ana kara    ile birleştiği    kıstağın güney ucuna yakın        kısımda,      Erdek-Bandırma karayolu    üzerinde,   Erdek’ten   8 km. doğuda     yer    almaktadır.     Kente ait kalıntılar kuzeyde Dindymos (Ayı Dağı), Hamamlı    ve   Belkıs (Yeniköy) köyleri, batıda   Düzler   köyü,   güneyde Düzler köyü, berzah ve    Marmara Denizi, doğuda Aşağıyapıcı köyü ve Bandırma Körfezi ile çevrilidir.

        Antik yazarların çoğunun adından söz ettiği kent hakkındaki ilk incelemeler 1431 ve 1444       yıllarında Anconalı Cyriacus tarafından başlatılmıştır. Kentin ve yapıların tanımlanması      yönünde bu tarihten sonra da bazı incelemeler yapılmıştır. Bunların arasında 19. yüzyılda       Marquardt-Grigoriadis, 20. yüzyılın hemen başlarında R. de Rustafjell,   F. W. Hasluck   ile    A. E. Henderson’un yaptıkları   çalışmalar sayılabilir. Ancak       bilimsel     anlamda    ilk    çalışma    E. Akurgal   tarafından    1952    yılında başlatılmasına karşın kısa sürmüştür. Sistemli ilk arkeolojik çalışma ise, 1988 yılında burada   yüzey  araştırmasına başlayan, Prof.Dr. Abdullah YAYLALI tarafından 1989-1996   yılları   arasında yapılan kazı çalışmalarıdır. 2006 yılında ise Prof. Dr. Nurettin KOÇHAN başkanlığında kazılara başlanmış ve halen devam etmektedir.

         Sitemiz Kyzikos Antik Kazısı’nı daha geniş  kitlelere tanıtma, gelecek nesillere miras olarak     bırakmak,   Kyzikos’u     korumak ve yaşatmak amacıyla yapılan çalışmaları herkese ulaştırmak için hazırlanmıştır.

          Verdikleri destekten dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı,  Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel    Müdürlüğü’ne,    DÖSİM’e,    Balıkesir   Büyükşehir      Belediyesi’ne,    Erdek Belediyesi’ne,   Erdek     Kaymakamlığı’na,    Atatürk  Üniversitesi’ne ve Kyzikos  Kazı Ekibine teşekkürler.