TEZLER

LİSANSÜSTÜ TEZLER


  • Fevziye GÜNEŞ  Kyzikos Antik Kenti 2006–2007 Kazı Dönemi Seramik Buluntuları 2008
  • Hacer MOTOR  Bursa, Balıkesir Ve Bandırma Müzelerindeki Kyzikos Sikkeleri 2010. (Doktora)
  • Ahmet Cüneydi Has Kyzikos Antik Kenti Sur Duvarları Ve Limanlar 2011
  • Ahmet TERCANLIOĞLU 18. Yüzyıldan 20. Yüzyılın İlk Çeyreğine Kadar Kyzikos Kentini Ziyaret Eden İngiliz Seyyahlar 2013
  • Elif YAVUZ, Kyzikos Hadrian Tapınağı 2010 Yılı Kazılarında Bulunan Define Sikkeleri 2014
  • Tuba AYDIN Mysia Bölgesi’nde Kybele Kültü 2015
  • Serdal GÜNDOĞDU, Bandırma Arkeoloji Müzesi’ndeki Üç Güzeller (Kharitler) adak kabartması 2016
  •  Ayşe YILDIRIM, Bandırma Arkeoloji Müzesi’ndeki Mezar Stelleri 2016