Kyzikos Yayınları

Kyzikos Yayınları

Category : Kyzikos

1. N. Koçhan, “Kyzikos Hadrian Tapınağı Mimari Bezemeleri” XII. Kazı     Sonuçları Toplantısı II (Ankara 28.5-01.06.1990)176-177.

2.  N. Koçhan, “Kyzikos 1989 Kazısı Hadrian Tapınağı Mimari Bezemeleri” Türk Arkeoloji Dergisi XXIX,1991, 119-126.

3.  N. Koçhan, “Kyzikos 1990 Çalışmaları” XIII. Kazı Sonuçları Toplantısı  I     (Çanakkale 27-31.05.1991)

 4.  N. Koçhan, “Kyzikos 1992 Yüzey Araştırmaları” XV. Kazı Sonuçları Toplantısı   I (Ank.24-28.05.1993)543-545.

5.   N. Koçhan, “1993 Kyzikos Yüzey Araştırmaları” XVI. Kazı Sonuçları Toplantısı   II (Ank.30.05-03.06.1994) 112-114.

6.   N. Koçhan, “1994 Kyzikos Yüzey Araştırmaları” XVII. Kazı Sonuçları Toplantısı   II (Ank.29.05-02.06.1995) 315-319.

7.  N. Koçhan, “1995 Kyzikos Yüzey Araştırmaları” XVIII. Kazı Sonuçları Toplantısı   II (Ank.27-31.05.1996)415-417.

 8.  N. Koçhan, “1996 Kyzikos Yüzey Araştırmaları” XIX. Kazı Sonuçları Toplantısı   II  (Ank.26-30.05.1997) 375-377.  

9.  N. Koçhan, “Kyzikos’tan Bir Heykel” Anadolu Araştırmaları XVI, 2002.375- 380.

 10.  N. Koçhan, “Argonautlar Mitolojisine Göre Kyzikos Kentinin Topografik  Yapısı” 60. Yaşında Fahri Işık’a Armağan,  Anadolu’da Doğdu, Festschrift für Fahri Işık zum 60. Geburtstag, Ege Yayınları 2004, 423-426. 

11.  N. Koçhan, “A Fragment of Pediment from Cyzicus” Belleten LXIX/254, 2005, 1-8.

 12.  N. Koçhan, “Kyzikos”tan iki Hellenistik Heykeltraşlık Eser” Anadolu Arkeolojisine Katkılar 65. Yaşında Abdullah Yaylalı’ya  Sunulan Yazılar (2006) (Derleyen  T. Takaoğlu) 207-212

13.  N. Koçhan, “Kyzikos 2006 Yılı Kazısı” 29. Kazı Sonuçları Toplantısı 1 (2008) 11-20

14. N. Koçhan, “Kyzikos’tan Bir Heykel” Anadolu Araştırmaları XVI, 2002, 375- 380.

15. N. Koçhan, “Argonautlar Mitolojisine Göre Kyzikos Kentini Topoğrafik Yapısı”, 60. Yaşında Fahri Işık’a Armağan Anadolu’da Doğdu, (İstanbul 2004) 423-426.

16. N. Koçhan,  “A Fragment of PedimentFrom Cyzicus”,  Belleten  LXIX/ 254, 2005,  1-8.

17. N. Koçhan, “Kyzikos’tan İki Heykeltraşlık Eser” Anadolu Arkeolojisine Katkılar 65. Yaşında Abdullah Yaylalı’ya Sunulan Yazılar (İstanbul 2006) 207–212.

18. N. Koçhan, “Kyzikos’dan Silindirik Girlandlı Sunak” Doğudan Yükselen Işık-Arkeoloji Yazıları / Atatürk Üniversitesi 50. Kuruluş Yıldönümü Arkeoloji Bölümü Armağanı (Eds. B. Can, M. Işıklı) (İstanbul 2007) 357-360.

19. N. Koçhan, Kyzikos Tarihi ve Mimari Kalıntıları, Bursa, 2011.

20.   K. Meral, “Kyzikos Amphitheatr’ı Işığında  Amphitheatrlarda Düzenlenen  Oyunlar”  Arkeoloji ve Sanat, Sayı 94, 2000, 13-19

21.   K. Meral, “Kyzikos Kurosu”, Doğudan Yükselen Işık-Anadolu Arkeolojisine Katkılar Atatürk Üniversitesi 50. Yıl Armağan Kitabı 2007,361-366

22.   K. Meral, “Kyzikos 2006 Yılı Kazısı” 29. Kazı Sonuçları Toplantısı 1 (2008) 11-20

22. KOÇHAN, N., MERAL, K. (2014) “İkinci Dönem Kyzikos Kazıları 2006-2013 “., 229-254 / Anadolu”nun Zirvesinde Türk Arkeolojisinin 40 Yılı / “Atatürk Üniveristesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 40. Kuruluş Yılı Armağanı” (Ed. H. Kasapoğlu, M.A. . Yılmaz)

23. MERAL, K., HAS, A. C., (2014) “Kyzikos Kenti Sur Duvarları ve Limanları”., 255-270 / Anadolu”nun Zirvesinde Türk Arkeolojisinin 40 Yılı / “Atatürk Üniveristesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 40. Kuruluş Yılı Armağanı” (Ed. H. Kasapoğlu, M.A. . Yılmaz)


Leave a Reply

Kyzikos Harita

N. KOÇHAN, Kyzikos Tarihi ve Mimari Kalıntıları, Bursa 2011, Çiz. 2

N. KOÇHAN, Kyzikos Tarihi ve Mimari Kalıntıları,Bursa 2011, Çiz. 2