Serdal GÜNDOĞDU

kyzlgSerdal GÜNDOĞDU

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Bölümü- Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, Doktora Öğrencisi olarak Kyzikos Antik Kenti Kazısında yer almaktadır.