2008 Yılı Kazı Ekibi

Yrd.Doç.Dr. Nurettin KOÇHAN                 Kazı Başkanı
Yrd.Doç.Dr. Korkmaz MERAL                    Kazı Başkan Yrd.
Hacer MOTOR
                                        (Kazı Heyet Üyesi)
Arş.Gör. Fevziye GÜNEŞ                              (Kazı Heyet Üyesi)
Mimar  
Alper AKBAŞ                                 (Kazı Heyet Üyesi)
Prof.Dr. Mustafa ŞAHİN                              (Kazı Heyet Üyesi)

 

Almanya’dan Katılacak Ekip 

Dr. Tobias PFLEDERER                 (Kazı Heyet Üyesi)
Dr. Marcus PRELL                             (Kazı Heyet Üyesi)
M.A. Ulrich SCHLITZER                 (Kazı Heyet Üyesi)
M.A. Armin MAY                               (Kazı Heyet Üyesi)
Marcus THEIR                                 (Kazı Heyet Üyesi)
M.A. Dagmar LEEB                           (Kazı Heyet Üyesi)
Richard SCHNELL                           (Kazı Heyet Üyesi)
Wolf-Rüdiger V.GARTZEN          (Kazı Heyet Üyesi)

 

 

2006 Yılı Kazı Ekibi

 1. Yrd.Doç.Dr. Nurettin KOÇHAN  ( Kazı Başkanı- Klasik Arkeolog)Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

2. Arş.Gör.Dr. Korkmaz MERAL ( Kazı Başkan Yardımcısı- Klasik Arkeolog)Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

3. Arş.Gör.Dr.Osman ÜLKÜ Kazı Heyet Üyesi- Sanat Tarihçi) Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

4. Doç.Dr. Hüseyin YURTTAŞ  ( Kazı Heyet Üyesi- Sanat Tarihçi)Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

5. Yrd.Doç.Dr. Haldun ÖZKAN ( Kazı Heyet Üyesi- Sanat Tarihçi)Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

6. Uzm.Mim. İ.Umut KUKARACI  ( Kazı Heyet Üyesi- Mimar)Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü

7. Hacer MOTOR    ( Kazı Heyet Üyesi- Klasik Arkeolog)Erzurum Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi

8. Fevziye GÜNEŞ   ( Kazı Heyet Üyesi- Klasik Arkeolog)Erzurum Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi

  .